STYLELIGHT MASTER PLAN "Eddie"
 STYLELIGHT WHISTLING DAVE "Richie"


Föräldrar:

BLENMERROW RENOIR 
POPPY SLOPE´S QUEEN OF LIGHT

8 veckor

Födda: 2017

6 veckor

4 veckor

Några dagar gamla

STYLELIGHT C'EST BLEU
STYLELIGHT MON COEUR


Drygt 9 veckor.
Födda 8 juni 2017

7 Veckor

5 Veckor

3 Veckor

STYLELIGHT C'EST BLEU
"Amy"

STYLELIGHT MON COEUR
"Rose"


Här några dagar gamla 
 

STYLELIGHT SECRET HEART
STYLELIGHT NORTHERN STAR
STYLELIGHT SKYWALKER
STYLELIGHT SILLY BOY
 STYLELIGHT THE REAL DEAL 
STYLELIGHT SECRET SYMPHONY

8,5 veckor

7,5 veckor

6 veckor gamla

4,5 veckor gamla

3,5 veckor gamla
Foto: Toola Kasurinen

"Steve"

"Nikita"

"Gus-Gus"

"Björne"

"Samara"

"Festis"

3 veckor gamla

Dryga två veckor gamla

Här några dagar gamla
Födda 21 mars 2017

Tidigare kull född : 22/2- 2016
CH Lythwood Sundealer x Poppy Slope´s Queen Of Light

STYLELIGHT LOVERBOY 
4 månader
Foto/Ägare Peter Nothed

Stylelight Loverboy
11 Veckor

Stylelight Loverboy
8 Veckor

Stylelight Ringdealer & Stylelight Loverboy
5 veckor

1 vecka

Tidigare kull född 15/9-14

e: CH Evad Dream Stone Of Lochkaren  u: Poppy Slope´s Queen Of Light (2x R-CERT)


7 Veckor
 

Stylelight Viva Forever

Stylelight Sir Legolas

Stylelight Born This Way

5 Veckor

Stylelight Viva Forever 

Stylelight Sir Legolas

Stylelight  Born This Way

4 Veckor

Stylelight Sir Legolas,  Stylelight Viva Forever,  Stylelight Born This Way
 

Tidigare kull född 17/1-14
e: GB CH SE UCH Japaro Midnight Storm At Lavika  u: Poppy Slope´s Queen Of Light

Stylelight Black Celebration

Stylelight That´s My Boy

Stylelight Vanilja Von Sockertopp

Stylelight Girl Gone Wild

Valpar drygt 5 veckor
Mer info tittar under planer

  Tikarna

                                Stylelight Girl Gone Wild                                Stylelight Vanilja Von Sockertopp

Stylelight Girl Gone Wild

Hanarna

                            Stylelight Black Celebration                                   Stylelight That´s My Boy         

Stylelight That´s My Boy


Busbilder

 Mormor är gärna med på ett hörn:-)

Valparna 4 veckor